+91 800-12345-6789
From 9:00 am to 5:00 pm
Sepet

Gizlilik İlkesi

GİZLİLİK İLKESİ

 1.Tanımlar

 

İşbu GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI ,şirket merkezi “ataşehir Mahallesi 8001 Sokak No: 48 Çiğli / İZMİR“ adresinde bulunan “DAVETİYEJİM Hasan KARAGÜL“ ile “https://davetiyejim.com” adresinden erişilen platforma, kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. (Bundan sonra " Davetiyejim " olarak anılacaktır), websitesine giren ve kullanan kişilerin (Bundan sonra " KULLANICI " olarak anılacaktır), gizliliklerine saygı duyar ve İşbu Gizlilik Sözleşmesi (”Sözleşme”) 'ni kullanıcıların gizliliğine duyduğu önemi gösterme amacıyla düzenlemiştir. Sözleşme, Davetiyejim ve KULLANICI arasında akdedilmiştir. https://davetiyejim.com web sitesinde, Google Play Store ve Appstore'daki mobil uygulamalarda bulunan Sözleşme'yi onayladığı andan itibaren geçerlidir. Davetiyejim ve KULLANCILAR bundan sonra tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 

İşbu Sözleşmede aşağıdaki ifadeler aşağıda yazılı olan anlamlara gelir:

 

"Amaç" Taraflar arasında kurulan ve/veya kurulacak olan herhangi bir iş münasebeti tesis edilmesiyle ilgili veya tesisinden sonra yapılan her türlü görüşme, bilgi paylaşımı anlamına gelir.

 

İşbu Sözleşme’nin ihlali söz konusu olmadan ifşa tarihinde kamu tarafından bilinen bilgi veya veriler,

 

Bilgileri alan Tarafın herhangi bir ihlalde bulunmadan ifşa eden Taraf karşısında gizlilik ya da kullanmama yükümlülüğü bulunmayan başka bir kaynaktan aldığı ya da temin ettiği bilgi veya veriler.

 

“Veri İşleme”, Bilgilerin kısmen veya tamamen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir. KULLANICI' nın Davetiyejim web sayfası veya uygulamasına üye olurken verdiği bilgiler ve uygulamaya yüklediği fotoğrafları "Veri" kapsamına girer.

 

2. Kişisel verilere İlişkin Kullanıcıların Hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 11. maddesi gereği Kullanıcılar ve Üyeler; Tarafımıza ve/veya tarafımızca açıklanacak temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilenler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 • Davetiyejim tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, https://davetiyejim.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman, destek@davetiyejim.com adresine mail göndererek irtibata geçebilirsiniz

3. Kişisel Verilerin Toplanması

 


Hangi verileri topluyoruz?

 

App aracılığıyla iki çeşit bilgi topluyoruz: “Kişisel Bilgiler” (ya da “PII”) ve “Kişisel Olmayan Bilgiler” (ya da “PII-Olmayan Bilgiler”). Kişisel Bilgiler, sizi bir birey olarak tanımlayan ya da tanımlayabilen bilgilerdir, (ikamet adresi, telefon numarası ya da fatura bilgileri gibi) ve Kişisel Olmayan Bilgiler ise toptan bilgiler, demografik bilgiler, IP adresleri ve doğrudan kimliğinizi ortaya çıkarmayan diğer bilgilerdir.


Kişisel Olmayan Bilgiler: Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sitemizle etkileşime geçtiğinizde Davetiyejim / https://davetiyejim.com hizmet sağlamak için sözleşme yaptığımız üçüncü kişiler Kişisel Olmayan Bilgilerinizi (örneğin, ziyaret ettiğiniz Site sayfalarının bir katalogunu) toplayabilir. Kişisel Olmayan Bilgiler, anonim ve sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgilerdir. Kişisel Olmayan Bilgiler genellikle Sitemiz vasıtasıyla dört farklı kaynaktan toplanır: Internet protokol adresleri ve web logları; çerezler (cookies), piksel etiketleri ve diğer benzeri teknolojiler ve aşağıda açıklanan şekilde sizin isteyerek verdiğiniz diğer Kişisel Olmayan Bilgiler.

 • IP Protokol Adresleri ve Web Logoları: IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site/uygulama ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve tercihiniz doğrultusunda ziyaretlerinizde kullanılan dil ve Site'ye erişilen bölge açısından kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için alıyor ve saklıyoruz. Sitemizin web sunucuları otomatik olarak, ziyaretçilerin Internet Protokol (IP) adreslerini ve log dosyalarını toplar. IP adresiniz, Internet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak tayin edilen bir kimlik numarasıdır. Numara, siz Siteyi ziyaret ettiğinizde ziyaret(ler)inizin zamanı ve ziyaret ettiğiniz sayfa(lar) ile sunucu log dosyalarımızda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. Bu bilgiler, genel olarak toplanır ve herhangi bir Kişisel Bilgi içermez.

 

 • IP adresinizi ve tüm kullanıcıların IP adreslerini sadece Site kullanım düzeylerini hesaplama, Site sunucularının problemlerini teşhis etme ve Siteyi idare etme gibi amaçlarla kullanırız. IP adreslerini toplamak internette standart bir uygulamadır ve birçok web sitesi tarafından otomatik olarak yapılır. Yukarıda tanımlanan IP adreslerinin Kişisel Olmayan kullanımına ilave olarak, dolandırıcılık ve benzeri suçları önlemek amacıyla Kişisel Bilgilerinizle IP adresinizi birbiriyle ilişkilendirebiliriz. 

 

 • Çerezler (Cookies): Bizler ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için “çerez” denilen standart bir teknolojiyi kullanabilir. Çerezler bilgisayarınızda kalır ve sitemizin bilinen ziyaretçisi olarak bilgisayarınızın tarayıcısını tanımasına yardım eder. Örneğin uygulama adı hesabınıza girdiğinizde e-posta adresinizi ve isminizi kaydetmek için çerezler kullanılacaktır. Böylece aynı bilgisayardan bir dahaki ziyaretinizde, işleminizi hızlandırmak ve daha basit kılmak için isim ve e-posta adresinizi “hatırlayacağız”. Zaman zaman, sitemizi idare etmemize yardım eden “oturum çerezi” de kurulabilir. Oturum çerezi siz browserınızı kapattığınızda sona erer ve sona erdikten sonra da sizin hakkınızda herhangi bir bilgi tutmaz. Çerezlerin kullanımıyla bilgilerin toplanmasını istemiyorsanız çerezlere ilişkin seçimleri size sunması için browser tercihlerinizi değiştirmelisiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, sitemizin belli hizmetlerini (örn. siteye giriş yapmanızı gerektiren hizmetler) kullanamayabilirsiniz. Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, aşağıda detaylarını aktardığımız yöntem ve içerikle, izin talep edilecektir. • Piksel Etiketleri (Pixel Tags): Biz ve servis sağlayıcılarımız, sonraki ziyaretinizde size daha faydalı bilgiler verebilmek ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için web sitemizi kullanımınızı izleyen sitemizin sayfalarıyla bağlantılı olarak “piksel etiketler”, “web yol göstericileri (beacon)” “clear GIFs” (birlikte “Piksel Etiketleri” olarak anılacaktır) ya da benzeri araçları ve HTML formatlı e-posta mesajları da kullanabiliriz. Bir Piksel Etiket, normalde sitemizin ziyaretçilerinin görmediği ve ziyaretçilerin hard diskleri üzerindeki çerezlerle ilişkilendirilebilecek genellikle tek piksellik (1X1) bir elektronik görüntüdür. Piksel Etiketler Kişisel Bilgiler içermez ve markalı hizmetler sunmak ve promosyon ya da reklam kampanyalarının etkinliğini tespit etmeye yardım etmek için sitemizin belli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamıza imkân sağlar. HTML formatlı e-posta mesajlarında kullanıldığında Piksel Etiketler gönderene bir e-postanın açılıp açılmadığını söyleyebilir. 

  Kişisel Bilgiler : https://davetiyejim.com internet sitesini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların/ziyaretçilerin/müşterilerin özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmektedir. (https://davetiyejim.com sitesi ve uygulamalarının tamamı kısaca "Site" olarak anılacaktır.)

Davetiyejim sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceğini ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz

 

 

 

4. Kişisel ve Kişisel Olmayan Verilerin Kullanımı

 


Kullanım


Bizimle paylaştığınız bilgileri koruma konusunda oldukça hassas davranmaktayız. Bu bilgileri izinsiz erişim ve açıklamadan korumaya yardımcı olmak için mevzuat kapsamında uygun tedbirleri alıyoruz. Örneğin, kişisel bilgilerinize mevzuat hükümleri dahilinde ulaşabilir, temin edebilir, kullanabilir, işleyebilir ve/veya yurt içine/dışına aktarabiliriz. Ayrıca, bilgisayarlarınızdan bizim bilgisayarlarımıza göndermeden önce kredi kartı numaraları ve diğer hassas bilgileri de endüstriyel standartlarda olan 256 bit şifreleme kapasitesinde olan SSL güvenlik sertifikasıyla şifreliyoruz. Her ne kadar kullanımınız sırasında gerekli tüm güvenlik önlemlerini almış olsak da hiçbir sistemin tamamen güvenliği sağlamama ihtimali mevcuttur. Bilgilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak da daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz de vardır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi taşırken ve açıklarken çok dikkat etmeniz gerekir. Örneğin, e-posta ile kişisel bilgi göndermekten kaçının.


Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel Olmayan Bilgiler şahsen sizi tanımlayamayacağı için bu bilgileri her türlü amaçla kullanabiliriz. Örneğin, ziyaret saatlerini, sitemizde harcanan ortalama süreyi ve incelenen sayfaları ölçmek ve sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek ve sitemizi yönetmek, sitemizin özelliklerini ve fonksiyonelliğini analiz etmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz. Ayrıca, şahsen sizi tanımlamayan kişisel olmayan bu bilgileri herhangi bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşma hakkımız saklıdır. Bu bilgileri, reklam amaçlarıyla kullanılmak üzere veya topluca ya da herhangi bir Kişisel Bilginizi açıklamayacak başka şekillerde iş ortaklığı kurduğumuz üçüncü kişilerle de paylaşabiliriz.


Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay: 

Timur Davetiye web sayfası ve Uygulaması’na / https://davetiyejim.com adresine üyelik esnasında, sitemizin ve uygulamalarımızın kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, yayımladığımız "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni"nin üzerine “tik” atmak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır.

5. Verilerin İşlenmesi

https://davetiyejim.com Davetiyejim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde birlikte çalıştığımız özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, sigorta şirketleri, bankalar ve diğer finans kuruluşları ile paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Bu meyanda, Kanun uyarınca, onayınız dahilinde tarafımızla paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

 

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

En başta kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz.

Kullanıcılarımıza doğru bir şekilde hizmet verebilmek için uygulamanın amacı doğrultusunda, mevzuat kapsamında sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit edebilmek, beklenilen hizmeti sunabilmemiz için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb. yükümlülüklere riayet etmek; talep edilen ürün / hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, içeriğindeki sebepler de kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır.

Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkçöngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

Kişisel verilerinizin kullanılma ve işlenme amaçlarının detayları da aşağıda özetlenmektedir;

Site: Bize verdiğiniz Kişisel Bilgileri, onayınız dahilinde, ilgi alanlarınıza göre daha iyi bir site yapmak, ilgilenebileceğiniz içerikleri göstermek ve içeriği tercihlerinize göre ekrana getirmek için kullanabiliriz. 

İletişim: Kişisel Bilgilerinizi, onayınız dahilinde size bazı ortaklarımız adına promosyonlar hakkında bilgi vermek için kullanabiliriz. 

İdari Hususlar: Site Kullanım Şartları ve/veya işbu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde sizinle irtibata geçme ya da sizi sitemize ilişkin diğer idari konular (örn. bir işlemi kolaylaştırma, tamamlamak ya da teyit etmek için bağlantıya geçme) hakkında bilgilendirme hakkını saklı tutar.


Özel İşletme Amaçları: Kişisel Bilgilerinizi, onayınız dahilinde, reklam hedeflemesi, veri analizleri, denetimler, dolandırıcılık önleme ve diğer dahili işletme amaçlarımız için de kullanabiliriz.


Ticari Hizmetler: Site vasıtasıyla bir satın alım yaptığınızda (Premium üyelik vb.), kredi kart numarası, fatura adresi ve bu satın alınmaya ilişkin diğer bilgilerinizi (birlikte “Ödeme Bilgileri”) onayınız dahilinde sizden alabiliriz. Satın alma işleminizi gerçekleştirmek için onayınız dahilinde verdiğiniz Ödeme Bilgilerini kullanacağız. Ayrıca uygulama aracılığı ile kullanım sonucu elde ettiğiniz kazancın iadelerini tarafınıza Ödeme Bilgilerinizi kullanarak gerçekleştireceğiz. Ödeme Bilgilerinizi vermek suretiyle, siparişinizi teyit etmek ve yerine getirmek için gerektiğinde üçüncü şahıslara yine onayınız dahilinde ve gerektiği kadarı ile bu bilgileri vermek için bize yetki vermektesiniz (örneğin, kredi kart numaranızı işlemek).


7. Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin onayınız dahilinde aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. Kişilerdir.

Bu meyanda belirtiriz ki, tarafımızca, kullanıcı/üyelere ait gerekli kişisel ve/veya özel nitelikteki kişisel bilgileri, gereklilik kapsamında bankalarla ve/veya talep edilen hizmetin kapsamına göre diğer ilgili üçüncü kişilerle (sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşabilmekte, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarabilmektedir.


a. Bağlı Ortaklık İletişimleri: Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemediğinizi tarafımızca belirtilen mail adresine ilettiğinizde bir daha ileti alımına devam etmeyeceğinizi taahhüt ederiz.

Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin onayının alınması hâlinde, yeni bir onay alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir. Önceden onaylı e-posta sistemine katılmayı seçtiğiniz takdirde size, bağlı ortaklıklarımız da ilginizi çekebilecek etkinlikler, ürün ya da hizmetlerin ilan ve bildirilerini gönderebilirler.

b. Servis Sağlayıcıları: Veri analizi, bilet teslimatı, kredi kart işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcı olarak üçüncü kişilerle çalışmaktayız. Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, onayınız olması durumunda, Kişisel Bilgilerinizin bu üçüncü kişilerle, ilgili hizmetleri sunabilmesi için onayınız çerçevesinde ve gerektiği kadarıyla paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır. Bu üçüncü kişilerin de Kişisel Bilgilerinize bizim gösterdiğimiz özeni göstermeleri için tüm makul adımları atmaktayız ve üçüncü kişiler de kişisel bilgilerinizin muhafazasından mevzuat kapsamında aynen sorumlu olacaklardır. 

c. Diğer Amaçlar: Bir mahkeme emri ya da benzer araştırma talebi, yetkili bir devlet kurumundan gelen iş birliği talebi; yasal haklarımızı tespit etmek ya da uygulamak; hukuki taleplere karşı savunma yapmak ya da hukuken gereken başka durumlarda da Kişisel Bilgilerinizi paylaşabilir, herhangi bir hak ya da itirazı kullanabilir ya da bunlardan feragat edebiliriz.8. Bilgilerin Üçüncü Taraflarca Toplanması


a. Üçüncü Kişi Reklamları: Sitemiz/uygulama üzerinde görünen reklamlar size üçüncü kişi reklam ortaklarımız tarafından sunulur. Sitemize reklam veren üçüncü kişiler tarayıcınız üzerine eşsiz bir çerez koyabilir ya da bunu tanıyabilirler. Bir reklama bakma sayınız gibi site ziyaretleriniz hakkındaki Kişisel Olmayan Bilgiler size reklam servisi yapmak için kullanılabilir. 

b. Üçüncü Kişi Linkleri: Sitemiz, Davetiyejim / https://davetiyejim.com tarafından sahip olunmayan ya da işletilmeyen, üçüncü kişilere ait web sitelerine, linkler içerebilir. Bu linkleri sadece rahatlık sağlamak amacıyla koyarız. Sitemiz üzerine bir linkin davetiyejim / https://davetiyejim.com link verilen sitenin güvenli ve/veya onaylı olduğu anlamına gelmez.

Herhangi böyle bir üçüncü kişi web sitesine Kişisel Bilgilerinizi verdiğiniz takdirde, işleminiz bu üçüncü tarafın web sitesince (https://davetiyejim.com tarafından değil) gerçekleştirilecek ve verdiğiniz Kişisel Bilgileriniz o üçüncü taraf tarafından toplanacak ve onların gizlilik politikasıyla kontrol edilecektir. Bu web sitelerinin sizin onlara verdiğiniz herhangi bir Kişisel Bilgiyi kullanması dahil kendi gizlilik uygulamaları ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden tarafımız sorumlu değildir. Yine, uygulama ve site adı, link verilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından veya üçüncü kişilerin topladığı, işlediği-aktardığı ya da kullandığı “kişisel veriler” den sorumlu değildir. 


9. Sitenin Çocuklar tarafından kullanımı: 

Site on sekiz (18) yaşından küçük bireylere yönelik değildir ve bu bireylerin sitemiz vasıtasıyla Kişisel Bilgilerini vermelerini istemiyoruz. Bir ebeveyn ya da veli, çocuğunun bize kişisel bilgilerini ebeveyn ya da velisinin izni olmadan (örneğin yaşını yanlış göstererek) verdiğini fark ederse; bu veli ya da ebeveyn bize destek@davetiyejim.com dan ulaşmalıdır. Site/uygulama adı 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini aldığını tespit ederse derhal 13 yaşından küçük çocukların sahibi olduğuna inanılan bu bilgileri ve hesapları silecektir.


10.Sizin Hakkınızda Toplanan Bilgilere Erişim, Güncelleme ya da Bunları Silme: 

Sitemiz ayrıca, KVKK kapsamında, sizlere, bize verdiğiniz Kişisel Bilgilerinizi silme ya da değiştirme fırsatı da verir. Bunu uygulama kullanımı içerisinde şifre değişikliği vb değişiklikleri gerçekleştirebilir, ayrıca hesabınızın silinmesine ilişkin talebinizi yazılı olarak iletişim adresimize (sözleşmede belirtilen mail adresi) gönderdiğinizde istediğiniz değişiklikleri ve hesabınızı kapatma eylemini gerçekleştireceğiz. Bu bilgilerin veri tabanlarımızda olması kaydıyla, değişiklik taleplerinize yasal hükümler kapsamında mümkün olan en kısa zamanda cevap vereceğiz.

11. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği:

Site ve uygulama vasıtasıyla toplanan Kişisel Bilgilerin güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimi engellemek için fiziksel, elektronik ve operasyonsal tedbirler dahil olmak üzere, mevzuat hükümleri kapsamında güvenlik tedbirlerini kullanır.

Site/uygulama adı kontrolü altındaki Kişisel Bilgileri korumak için tüm gerekli adımları atsa da internet üzerinden tüm veri iletişimleri ya da veri depolama şekillerinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bu transferler sırasında bilgilerin yolunun kesilmesi, değiştirilmesi ya da yanlış kullanımı sonucu maruz kalacağınız herhangi bir zarar için sorumluluk üstlenmemekteyiz. Sitenin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz olduğunda lütfen bizimle destek@davetiyejim.com ‘dan temasa geçin.


12. Çevimiçi ve Çevrimdışı Uygulamalar:

Bu Gizlilik Politikasının, sitemiz ve uygulamamız ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.


13. İrtibata Geçme:

 Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları ve/veya taleplerinizi e-maille, destek@davetiyejim.com ’a gönderebilirsiniz. E-posta iletişimlerinin mutlaka güvenli olmayabileceğini unutmayın. Bu sebeple, kredi kartı bilgilerinizi ve diğer hassas bilgileri bizimle e-posta yazışmalarınızda kullanmayın.